Impresszum - felelősségkizárási nyilatkozat
 
Cég neve RST Elektronik GmbH
Tannenstraße 11
D-74229 Oedheim
Tel: +49 / 7136 9912-0
Fax: +49 / 7136 9912-10
Email: info@rst-elektronik.de
Web: http://www.rst-elektronik.de
Cégvezető
Székhely
Területi illetékességű bíróság
Cégjegyzék
Közösségi adószám
A honlap tartalmáért felelős
személy neve
Hans Dekan
D-74229 Oedheim
Amtsgericht Stuttgart
HRB 103509
DE 145781903

Hans Dekan
 

Felelősségkizárási nyilatkozat

1. A honlap tartalma

A szerző semmilyen felelősséget nem vállal az online megjelent információk időszerűségét, pontosságát, teljességét vagy minőségét illetően.
Minden olyan anyagi vagy eszmei kár esetén, amely az online információk felhasználásából, figyelembe nem vételéből, különösen a hibás és hiányos adatok felhasználásából ered, kizárt bármilyen kötelezettségteljesítési igény a szerzővel szemben, kivéve azokat az eseteket, amikor a szerző részéről bizonyítható szándékosságon alapuló, vagy súlyos gondatlanságból adódó mulasztásra derül fény.
Minden ajánlatunk kötelezettség nélküli. A szerző fenntartja kizárólagos jogát, hogy a honlapon található oldalak és ajánlatok egy részét vagy akár teljes egészét módosítsa, kiegészítse, törölje, valamint a tartalom megjelenítését átmenetileg vagy véglegesen beszüntesse.

2. Hivatkozások és linkek

Olyan külső honlapokra történő közvetlen és közvetett hivatkozások (linkek) esetén, amelyek a szerző hatáskörén kívül esnek, kizárólag abban az esetben merülhet fel a szerző felelősségválallalási kötelezettsége, amennyiben a tartalomról tudomása van, valamint a műszaki ésszerűség és a körülmények figyelembevételével tőle elvárható a jogellenes tartalmak felhasználásának megakadályozása.
A szerző ezúton kijelenti, hogy a "linkek" beállításának időpontjában a hivatkozott tartalmak semmilyen törvénybe ütköző tartalommal nem rendelkeztek. A szerző semmilyen befolyással nem bír a hivatkozott oldalak aktuális és jövőbeni felépítésére, sem azok tartalmára. A fentiekre hivatkozva a szerző elhatárolódik minden olyan módosítástól, amelyre a linkelt oldalakon a hivatkozás beállítása után került sor.
A nyilatkozat érvényessége kiterjed egyrészt a saját honlapon található összes utalásra és hivatkozásra, másrészt a szerző által létrehozott vendégkönyvekben, vitafórumokon és levelezőlistákon megjelent külső véleményekre. Illegális, hibás és hiányos tartalmak - különösen az ilyen formában megjelent információk használatából vagy figyelmen kívül hagyásából eredő károk - esetén, egyedül a szóban forgó oldal szerkesztőjét terheli felelősség, az ilyen tartalomra irányuló linkek készítőjével szemben követelés nem érvényesíthető.

3. Szerzői jogok

A szerző minden közzététel esetén törekszik a grafikai elemeket, hanganyagokat, videófelvételeket és szövegeket védő szerzői jogok betertására, műveiben igyekszik kizárólag saját előállítású, vagy jogi értelemben szabadon felhasználható anyagokra támaszkodni.

A honlapunkon található esetlegesen harmadik fél által lajstromozott márkák és védjegyek szerepeltetése megfelel a védjegytörvény és a tulajdonjog mindekori hatályos rendelkezéséinek. Önmagában a megnevezésből nem következik, hogy egy adott márkajel jogi oltalom alatt áll, vagy sem!
A szerző minden jogot fenntart az általa készített és nyilvánosságra hozott objektumokhoz kapcsolódóan. A honlapon található grafikai elemek, hanganyagok, videófelvételek és szövegek sokszorosítása vagy elektronikus, illetve nyomtatott formában történő egyéb felhasználása kizárólag a szerző kifejezett hozzájárulása esetében engedélyezett.

4. A felelősségkizárási nyilatkozat jogi hatálya

Ez a felelősségkizárási nyilatkozat honlapunk integráns részének tekintendő, amelyre az ezen oldalra történő internetes hivatkozások is utalnak. Amennyiben az itt található szöveg egyes tartalmi vagy alaki kellékei a törvényi feltételeknek nem, többé nem, esetleg csak részben tesznek eleget, az nem érinti a dokumentumban szereplő többi állítást sem tartalmában, sem érvényességében.

 
RST Elektronik GmbH     Tannenstraße 11    D-74229 Oedheim     Tel.: +49 (0)7136/9912-0     Fax: +49 (0)7136/9912-10     info@rst-elektronik.de